info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 347
เดือนนี้ 6,760
เดือนที่แล้ว 14,621
ทั้งหมด 56,989

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [17 มีนาคม 2564]
การปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [9 มกราคม 2564]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ประจำปี พ.ศ.2564 [5 มกราคม 2564]
การออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชนจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 [1 มกราคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
thumb_up facebook
Facebook

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ