info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 226
เดือนนี้ 3,081
เดือนที่แล้ว 8,846
ทั้งหมด 29,686

camera_alt ภาพกิจกรรม
7/4/63 ชุดปฏิบัติการระดับตำบลบะฮี นำโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.บะฮี ทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย ผู้ใหญ่บ้านนาตากาง ม.4 พร้อมผู้ช่วย ออกตรวจตราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหสถาน...
11 พฤษภาคม 2563 นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงิน5,000 บาทช่วยเหลือสมาชิก กองทุนธนาคารขยะอบต.บะฮี รายนายอลงกรณ์ ไชยวงค์ ผู้เสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวของนางลีทอง ไชยวงค์ สมาชิกธนาคารขยะ ม.4...
12 พ.ค 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ออกมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ที่ ม.6 บ้านผาอินทร์
14 พฤษภาคม 2563 นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงิน5,000 บาทช่วยเหลือสมาชิก กองทุนธนาคารขยะอบต.บะฮี รายนายสี ลุนจักร ผู้เสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวของนางบังออน แสงแก้ว สมาชิกธนาคารขยะ ม.6...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แจ้งรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
รถโดยสารรับ - ส่ง นักเรียนชนิด 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview32
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview21
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน