องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow แผนพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 431
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 471
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี