องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

โครงสร้างสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี