องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.1
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี