ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์

ชื่อไฟล์ : 26z6VE3Mon41125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้