ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายกระดานปิดประกาศเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง