ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง