ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4614 สกลนคร รหัส 001 45 0001 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง