ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมยูเอสที ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง