องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.นาตากาง ม.4 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านบะฮี หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาบ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะฮี หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาตากางเหนือ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo เตือน สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงป่วยโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo เตือน !! ควันบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 ถึง 98% เข้าสู่กระแสเลือด ดูดซึมง่าย ทำลายปอด grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview447
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview473

play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี