info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 31
เมื่อวาน 221
เดือนนี้ 3,076
เดือนที่แล้ว 8,841
ทั้งหมด 29,681

camera_alt ภาพกิจกรรม
7/4/63 ชุดปฏิบัติการระดับตำบลบะฮี นำโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.บะฮี ทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย ผู้ใหญ่บ้านนาตากาง ม.4 พร้อมผู้ช่วย ออกตรวจตราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหสถาน ห้ามชุมนุมมั่วสุม ตรวจแนะนำร้านค้าห้ามจำหน่ายสุรา ในเขตพื้นที่ตำบลบะฮี...
ผู้โพส : admin
11 พฤษภาคม 2563 นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงิน5,000 บาทช่วยเหลือสมาชิก กองทุนธนาคารขยะอบต.บะฮี รายนายอลงกรณ์ ไชยวงค์ ผู้เสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวของนางลีทอง ไชยวงค์ สมาชิกธนาคารขยะ ม.4 บ้านนาตากาง
ผู้โพส : admin
12 พ.ค 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ออกมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ที่ ม.6 บ้านผาอินทร์
ผู้โพส : admin
14 พฤษภาคม 2563 นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงิน5,000 บาทช่วยเหลือสมาชิก กองทุนธนาคารขยะอบต.บะฮี รายนายสี ลุนจักร ผู้เสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวของนางบังออน แสงแก้ว สมาชิกธนาคารขยะ ม.6 บ้านผาอินทร์
ผู้โพส : admin
มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกธนาคารขยะ
ผู้โพส : admin
นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี มอบของขวัญให้พนักงานเป็นประจำในทุกๆเดือน ในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้กับหน่วยงาน
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จัดกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขึ้น ณ วัดป่าบ้านบะหัวเมย โดยมีนายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ...
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่26ธ.ค.2561 อบต.บะฮี จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
ผู้โพส : admin
วันที่ 23 มกราคม 2562งานนโยบายและแผนสำนักปลัดอบต.บะฮี จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่2 พ.ศ.2562
ผู้โพส : admin
10มิ.ย.2562นายแสงชัย แก้วก่าและนายวิชัยบูชาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ จำนวน5,000บาท ใหแก่สมาชิกธนาคารขยะที่เสียชีวิต นางไพร๊อด งอยผาลา หมู่1บ้านท่าสองคอน
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน