องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 [28 เมษายน 2566]
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [28 เมษายน 2566]
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [20 เมษายน 2566]
โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 [17 เมษายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บะฮี ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 [10 เมษายน 2566]
สาระน่ารู้ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เรื่อง ภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อน อิทสโตรก [10 เมษายน 2566]
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖6 [30 มีนาคม 2566]
สาระน่ารู้ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี [29 มีนาคม 2566]
สาระน่ารู้ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี [29 มีนาคม 2566]
ปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่หมู่บ้าน [7 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 57 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี