องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819740454
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางสาวนุชนาถ ศูนย์จันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0833506711
นางขวัญใจ ฉินสกลธนากร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0846869511
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0872348053
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0908543245


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี