info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 18
เมื่อวาน 208
เดือนนี้ 3,063
เดือนที่แล้ว 8,828
ทั้งหมด 29,668

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน