info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 25
เมื่อวาน 215
เดือนนี้ 3,070
เดือนที่แล้ว 8,835
ทั้งหมด 29,675

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file การจัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
photo รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo ขอเชิญประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี สมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮีและบ้านนาตากาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
photo แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1708 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo รายงานการปรับปรุงภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
photo การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน