องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง ในเขตตำบลบะฮี ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศง 2563 (ภ.ด.ส.3) เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo ประชาสัมพันธ์ วัน/เวลา/สถานที่ สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo ฐานข้อมูลตลาดในตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
photo รายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
photo ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง ในเขตตำบลบะฮี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
photo ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
photo รณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำในหน้าแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo ประชาสัมพันธ์ทิ้งหน้ากากอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3