info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 58
เมื่อวาน 248
เดือนนี้ 3,103
เดือนที่แล้ว 8,868
ทั้งหมด 29,708

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตั้งอยู่ ถนนพรรณา-อากาศ เลขที่ 290/8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-704760-1
โทรสาร 042-704760
เว็บไซต์ www.bahee.go.th
e-mail : info@bahee.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง ถนนพรรณา-อากาศ ม.10 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 
ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 49 กม.
 
เนื้อที่ ต.บะฮี มีเนื้อที่ประมาณ 75 ตร.กม.
 
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลอนลาดต่ำจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ทรัพยากรดินเป็นดินลูกรัง
 
และดินทราย มีป่าไม้เต็งรังและมีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ จดตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 
ทิศใต้ จดตำบลพรรณาและตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก จดตำบลสว่างและตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 
ทิศตะวันตก จดตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
(ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2561)

 

3 กันยายน 2563

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตั้งอยู่ ถนนพรรณา-อากาศ เลขที่ 290/8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-704760-1
โทรสาร 042-704760
เว็บไซต์ www.bahee.go.th
e-mail : info@bahee.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง ถนนพรรณา-อากาศ ม.10 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 
ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 49 กม.
 
เนื้อที่ ต.บะฮี มีเนื้อที่ประมาณ 75 ตร.กม.
 
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลอนลาดต่ำจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ทรัพยากรดินเป็นดินลูกรัง
 
และดินทราย มีป่าไม้เต็งรังและมีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ จดตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 
ทิศใต้ จดตำบลพรรณาและตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก จดตำบลสว่างและตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 
ทิศตะวันตก จดตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
(ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2561)

 

3 กันยายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน