องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายประมาณ สุนันธรรม
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0935067842
นายธนัฐ นิลดา
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0954567198
นายศุภัช ศรีไทย
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0860736970
นางเยาวลักษณ์ ไชยปํญหา
เลขานุการนายก อบต.บะฮี
โทร : 0934505928
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819740454


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี