องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.95-004 สายทางเชื่อมระหว่างบ้านสร้างหิน หมู่ 3- บ้านบะหัวเมย หมู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 95-003 สายทางเชื่อมระหว่างบ้านนาตากาง ม.9-บ้านสร้างหิน ม.3 ด้วย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนมกราคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ประมูลงานได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน