messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะฮี หมู่ 10 (สาย 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะฮี หมู่ 10 (สาย 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักเจ็ด หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักเจ็ด หมู่ 7 (สาย 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 466
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบะฮี หมู่ 5 (สาย 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบะฮี หมู่ 5 (สาย 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาอินทร์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านบะหัวเมย หมู่ 2 และบ้านผาอินทร์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี