องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
insert_drive_file มาตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file มาตการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
insert_drive_file การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี