info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 156
เมื่อวาน 231
เดือนนี้ 3,135
เดือนที่แล้ว 8,946
ทั้งหมด 29,616

play_arrow คู่มือปฏิบัติงาน-อบต
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
photo คู่มือการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
description คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
description คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo การให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
description มาตรฐานการให้บริการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คู่่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน