องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file ขั้นตอนการรับบริการการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 484
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
photo การให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
photo คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 447
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี