องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow คู่มือปฏิบัติงาน-อบต
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 443
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
photo การให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
photo คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1