องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
play_arrow คู่มือปฏิบัติงาน-อบต
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
photo การให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
photo คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน