messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 478
รายงานการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 449
ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 457
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 464
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี