องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิตการให้บริหารด้านส่งเสริมการเกษตร รอบเดือน ต.ค.64-มี.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม รอบเดือน ต.ค.2564-31 มี.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( ต.ค.63-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บะฮี ประจำปี พ.ศ.2564 ( ต.ค.63-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนงานกองช่าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
photo สถิติการให้บริการประชาชนงานส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
photo สถิติการรับบริการของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file สถิติการแจกเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1