องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( ต.ค.63-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บะฮี ประจำปี พ.ศ.2564 ( ต.ค.63-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนงานกองช่าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file สถิติการแจกเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
photo สถิติการรับบริการของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
photo สถิติการให้บริการประชาชนงานส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน